Neem contact op

Organisatie

Met vragen, opmerkingen en complimenten kun je de organisatie bereiken op de volgende manieren:

Klachten

Het kan natuurlijk zijn dat je een klacht hebt. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal uitsluiten lukt helaas nooit. Kom je er met ons niet uit, dan kun je bij de volgende instanties terecht.

Bij klachten over het geluid bij een evenement kun je contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon: 035-6292829 (24 uur per dag). Buiten kantoortijden krijgt u een antwoordapparaat. Spreek duidelijk naam, adres en telefoonnummer van uzelf in en waar de klacht over gaat. Het antwoordapparaat alarmeert de dienstdoende ambtenaar.

Bij overige klachten, bijvoorbeeld over bereikbaarheid en zwerfvuil kun je contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte via telefoonnummer 14035. Mailen kan ook: publiekszaken@hilversum.nl (o.v.v. naam en adresgegevens).

Over zaken die de openbare orde aangaan neem je het beste contact op met de Politie Gooi- en Vechtstreek, telefoon: 0900 – 8844

Maar we gaan ervan uit dat het niet zover hoeft te komen, dus probeer ons altijd eerst te bereiken. We zijn per slot van rekening jullie buren en hopen dat we een goede relatie kunnen hebben en behouden. Daar doen we ons uiterste best voor!